FANDOM


2-2: Edo (江戸)
Difficulty
Resource Node Item
Charcoal
Sword Level Limit
26
Base Experience
(EXP)
Regular Nodes : 140
Boss Node : 420
2-2
Battlefield Conditions & Notes
Battlefied Conditions
Daytime Battle
For information about battlefield conditions, see Combat Mechanism.
Branching Rules
Starting Point → Node
Remarks
A
→   B
→   E
B
→   C
→   D
Enemy List
Node
Enemies / Notes
A
Uchi a-gr Waki a-gr Waki a-gr Tan b-pr Tan b-pr Tan b-pr
B
Resource: Charcoal x 30
C
Tachi a-gr Tachi a-gr Uchi a-gr Waki b-pr Waki b-pr Waki b-pr
D
Tachi a-gr Uchi a-gr Tan b-pr Tan b-pr Tan b-pr Tan b-pr
E
Tachi a-gr Tan b-pr Tan b-pr Tan b-pr Tan b-pr Tan b-pr
F (Boss)
Uchi a-gr Uchi a-gr Waki a-gr Waki a-gr Tan b-pr Tan b-pr
Uchi a-gr Uchi a-gr Uchi a-gr Tan b-pr Tan b-pr Tan b-pr
Drop List
Node
Sword Type
Swords
A
Imanotsurugi-small Maeda Toushirou-small Akita Toushirou-small Midare Toushirou-small Gokotai-small Yagen Toushirou-small Aizen Kunitoshi-small Sayo Samonji-small 
C
Maeda Toushirou-small Akita Toushirou-small Midare Toushirou-small Aizen Kunitoshi-small Sayo Samonji-small 
Nikkari Aoe-small Namazuo Toushirou-small Honebami Toushirou-small Horikawa Kunihiro-small 
Nakigitsune-small Souza Samonji-small Kashuu Kiyomitsu-small Yamatonokami Yasusada-small Kasen Kanesada-small Mutsunokami Yoshiyuki-small Yamanbagiri Kunihiro-small Hachisuka Kotetsu-small 
D
Imanotsurugi-small Maeda Toushirou-small Akita Toushirou-small Midare Toushirou-small Gokotai-small Yagen Toushirou-small Aizen Kunitoshi-small Sayo Samonji-small 
Nikkari Aoe-small Namazuo Toushirou-small Honebami Toushirou-small Horikawa Kunihiro-small 
E
Imanotsurugi-small Maeda Toushirou-small Akita Toushirou-small Midare Toushirou-small Gokotai-small Yagen Toushirou-small Aizen Kunitoshi-small Sayo Samonji-small 
F (Boss)
Maeda Toushirou-small Akita Toushirou-small Midare Toushirou-small Aizen Kunitoshi-small Sayo Samonji-small 
Nikkari Aoe-small Namazuo Toushirou-small Honebami Toushirou-small Horikawa Kunihiro-small 
Nakigitsune-small Souza Samonji-small Kashuu Kiyomitsu-small Yamatonokami Yasusada-small Kasen Kanesada-small Mutsunokami Yoshiyuki-small Yamanbagiri Kunihiro-small Hachisuka Kotetsu-small 

RecollectionsEdit