FANDOM


Reposted from Dtx3D with permission.

[皇室行事用 - Japan's National Treasures]
昼御座の御剣 / hi-no-omashi no goken
草薙剣(天叢雲剣)/ kusanagi-no-tsurugi (Ama no Murakumo no Tsurugi)
壺切御剣 / Tsubokiri-no-Tsurugi /Kiritsubo-no-tsurugi

[天下五剣 - Tenka Goken]:
童子切安綱 / Dōjigiri Yasutsuna
"数珠丸 / Juzumaru Tsunetsugu"
"三日月宗近 / Mikazuki Munechika"
鬼丸国綱 / Onimaru Kunitsuna
"大典太/ Ōtenta Mitsuyo"

[神代三剣 - Divine Swords]:
天叢雲剣(草薙剣)/ Ama-no-Murakumo (Kusanagi-no-tsurugi)
布都御魂剣 / Futsunomitama-no-tsurugi
天羽々斬(十拳剣) / Ame-no-Habakiri (Totsuka-no-Tsurugi)
八握剣 /七支刀 / Shichishitō/Nanatsusaya no Tachi

[大太刀 - Oodachi]:
大太刀 附 革鐔 / tsuketari kawatsuba
大太刀 拵共 / koshiraetomo
大太刀 銘信国 / Meishin-koku
飯香岡八幡宮の大太刀 / Igaoka Hachiman
三嶋大社の大太刀 / Mishima Taisha
山金造波文蛭巻大太刀 / yamagane-tsukuri hamon hirumaki no oodachi (Kashiwa Dachi)
唐柏 / Karakashiwa Kuninobu
破邪の御太刀 / Hajanoontachi
"蛍丸 / Hotarumaru"
"太郎太刀 / Tarotachi"
"次郎太刀/ Jirotachi"
"石切丸 / Ishikirimaru"
柏太刀 / Kashiwadachi
陰陽丸 / Onmyōmaru
紅葉狩兼光 / Momijigari Kanemitsu
柳生の大太刀 / Yagyuu no Oodachi
天光丸 / Tenkōmaru
仁科家所蔵 / Nishina-ka shozō ōdachi
祢々切丸 / Nenekirimaru
大和守安定 (佐太神社) / Yamatonokami Yasusada (Sadajinja)
播州赤松重代 / Banshū Akamatsu jūdai
蓮井の太刀 / Hasui no Tachi
金同丸 / Kindōmaru
袖狭 / Sode seba

[太刀・打刀・小太刀] [Tachi-Uchigatana-Kodachi]
会津正宗 / Aizu Masamune (Uchigatana)
青木兼元 / Aoki Kanemoto (Uchigatana)
"明石国行 / Akashi Kuniyuki" (Tachi)
安宅切 / Ataki-kiri (Uchigatana)
朝嵐勝光 / Asa Arashi Katsumitsu (Uchigatana)
小豆長光 / Azuki Nagamitsu (Tachi)
阿部包永 / Abe Kanenaga (Tachi)
長左文字 / Chō Samonji (Uchigatana)
癬丸 / Azamaru (Uchigatana)
石田正宗 / Ishida Masamune (Uchigatana)
伊勢左文字 Ise Samonji (Uchigatana)
"一期一振 / Ichigo Hitofuri" (Tachi)
一国兼光 /Ikkoku Kanemitsu (Tachi)
稲葉郷 / Inaba Gō (Uchigatana)
岩切海部 / Iwakiri Kaifu (Uchigatana)
池田正宗 / Ikeda Masamune (Uchigatana)
鵜丸 / Unomaru (Tachi)
織田左文字 / Oda Samonji (Uchigatana)
岡田切 / Okada-giri (Tachi)
"大包平 / Ōkanehira" (Tachi)
大兼光 / Ō-kanemitsu (Tachi)
"大倶利伽羅 / Ookurikara" (Uchigatana)
大西左文字 / Onishi Samonji (Uchigatana)
大左文字 / Ō-Samonji (Tachi)
実休光忠 / Jikkyū Mitsutada (Uchigatana)
戒杖刀 / Kaijōtō
くろんぼ切景秀 / Kuronbo-giri Kagehide (Tachi)
籠釣瓶 / Kagotsurube
"歌仙 / Kasen Kanesada" (Uchigatana)
兜割兼光 / Kabutowari Kanemitsu
瓶割刀 / Kamewaritō (Uchigatana)
観世正宗 / Kanze Masamune (Uchigatana)
鉋切長光 / Kannagiri Nagamitsu (Tachi)
城井兼光 / Shiroi Kanemitsu (Uchigatana)
狐ケ崎為次 / Kitsunegasaki Tametsugu (Tachi)
"亀甲貞宗 / Kikkō Sadamune" (Tachi) 
切込正宗 / Kirikomi Masamune (Uchigatana)
小龍景光 / Koryū Kagemitsu (Tachi)
金亀吉平 / Konki Yoshidaira (Tachi)
九字兼定 / Kuji Kanesada (Uchigatana)
桑名江 / Kuwana Gō (Tachi)
不動国行 / Fudō kuniyuki (Tachi)
布都御魂剣 / Futsumitama ken (Tsurugi)
謙信助宗 / Kenshin Sukemune (Tachi) (Belonged to Uesugi Kagekatsu)
"江雪左文字 / Kousetsu Samonji" (Tachi)
"小烏丸 / Kogarasumaru" (Tachi)
"小狐丸 / Kogitsunemaru" (Tachi)
古今伝授の太刀/ 古今伝授行平 / Kokin Denju No Tachi (Kokin Denju Yukihira) (Tachi)
生駒左文字 / Ikoma Samonji (Uchigatana)
後家兼光 / Goke Kanemitsu (Uchigatana)
児の手柏包永 / Kotekashiwa Kanenaga (Tachi)
坂上宝剣 / Sakagami Hōken (Saka-no-Ueno-Takara-no-tsurugi / saka no ue no houken) (Tachi)
笹貫 / Sasanoyuki (Tachi)
五月雨江 / Samidare Kō (Uchigatana)
"獅子王 / Shishio" (Tachi)
地蔵行平 / Jizō Yukihira (Tachi)
島津一文字 / Shimazu Ichimonji (Uchigatana)
城和泉正宗(号:津軽正宗) / Shirowa Izumi Masamune (Tsugaru Masamune) (Uchigatana)
"燭台切光忠 / Shokudaikiri Mitsutada" (Tachi)
水神切兼光 / Suijinsetsu Kanemitsu (Uchigatana)
晴思剣 / Seishiken (Kodachi)
千人切 / Sen Hitokiri (Uchigatana)
七星剣 / Shichijōken (Tsurugi)
袖の雪 / Sode no Yuki (Uchigatana)
"宗三左文字 / Souza Samonji" (Uchigatana)
"ソハヤノツルギ / Sohayanotsurugi" (Tachi)
大般若長光 / Daihannya Nagamitsu (Tachi)
巴作太刀 / Tomoe-tsukuri no Tachi (Tachi)
竹俣兼光 / Takemata kanemitsu (Tachi)
鳥養國俊 / Torikai Kunitoshi (Kodachi)
太郎坊兼光 / Tarobō Kanemitsu (Uchigatana)
朝鮮兼光 / Chōsen Kanemitsu (Uchigatana)
継小袖 / Tsugi Kosode (Uchigatana)
虎御前の太刀 / Toragoze no tachi (Uchigatana)
綱紀国宗 / Kōki Kunimune (Tachi)
"鶴丸国永 / Tsurumaru Kuninaga" (Tachi)
鉄砲切り兼光 / Teppō-kiri Kanemitsu (Tachi)
星切の太刀 /Hoshikiri no tachi (Tachi)
遠江長光 / Tōtōmi Nagamitsu (Tachi)
富田江 / Tomita Kō (Uchigatana)
蜥蜴丸 / Tokagemaru (Kodachi)
敦賀正宗 / Tsuruga Masamune (Uchigatana)
まづくれ丸 / Mazukuremaru (Uchigatana)
武蔵正宗 / Musashi Masamune (Uchigatana)
道二左文字 / Michini Samonji (Tachi)
長篠一文字 / Nagashino Ichimonji (Tachi)
中務正宗 / Nakatsukasa Masamune (Uchigatana)
波遊ぎ兼光 / Nami Oyogi Kanemitsu (Uchigatana)
南泉一文字 / Nansen Ichimonji (Uchigatana)
中務正宗 / Nakatsukasa Masamune (Uchigatana)
南山 / Nanzan (Uchigatana)
日光助真 / Nikkō Sukezane (Tachi)
吉見左文字 / Yoshimi Samonji (Uchigatana)
"蜂須賀虎徹 / Hachisuka Kotetsu" (Uchigatana)
八文字 / Hachimonji Chōgi (Tachi)
八丁念仏団子刺し / Hatchô-Nenbutsu-dango-zashi (Tachi)
初霜行秀 / Hatsushimo Yukihide (Uchigatana)
丙子椒林剣 / Heishishōrinken (Tsurugi)
"髭切 / Higekiri" (Tachi)
"膝丸 / Hizamaru" (Tachi)
姫鶴一文字 / Himetsuru Ichimonji (Tachi)
福島兼光 / Fukushima Kanemitsu (Tachi)
豊前江 / Buzen Kō (Uchigatana)
二つ銘則宗 / Futatsu Mei Norimune (Tachi)
"圧切長谷部 / Heshikiri Hasebe" (Uchigatana)
疱瘡正宗 / Hōsō Masamune (Uchigatana)
松井江 / Matsui Tsuyoshi (Uchigatana)
水戸正宗 / Mito Masamune (Tachi)
妙法村正 / Myohou Muramasa (Uchigatana)
村雲江 / Murakumo Kō (Uchigatana)
鬼神丸国重 / Kijinmaru Kunishige (Tachi)
村雨 / Murasame
毛利来国行 / Mōri Rai Kuniyuki (Tachi)
山鳥毛 / Yamatori-ge Ichimonji (Tachi)
山姥切 /山姥切国広 / Yamanbagiri (Nagayoshi Chougi)/ "Yamanbagiri Kunihiro" (Uchigatana)
頼登太刀 / Rai Noboru (Tachi)
"鳴狐 / Nakigitsune" (Uchigatana)
雷切 / Raikiri (Wakizashi)
千代金丸 / Chiyoganemaru (Tachi)

[脇差・短刀] [Wakizashi-Tanto]
大保昌 / Dai Yasumasa (Tanto)
"愛染国俊 / Aizen Kunitoshi" (Tanto)
会津新藤五 / Aizu Shintōgo (Tanto)
"厚藤四郎 / Atsushi Tōshirō" (Tanto)
新身来国光 / Shinmi Rai Kunimitsu (Tanto)
石田貞宗 / Ishida Sadamune (Tanto)
一庵正宗 / Ichian Masamune (Tanto)
海老名宗近 / Ebina Munechika (Tanto)
有楽来国光 / Yūraku Rai Kunimitsu (Tanto)
"浦島虎徹 / Urashima Koutetsu" (Ko-wakizashi)
江戸長銘正宗 / Ōsaka Chōmei Masamune (Tanto)
"骨喰藤四郎 / Honebami Tōshirō" (Wakizashi)
大坂長義 / Ōsaka Nagayoshi (Tanto)
筑前左文字 /Chikuzen Samonji (Tanto)
治金丸 / Chiganemaru (O-Wakizashi)
吉田兼光 / Yoshida Kanemitsu (Tanto)
"信濃藤四郎 / Shinano Tōshirō" (Tanto)
凌藤四郎 / Ryō Tōshirō (Tanto)
順慶左文字 / Junkei Samonji (Tanto)
烏丸藤四郎 / Karasumaru Tōshirō (Tanto)
紀州来国次 / Kishū Rai Kunitsugu (Tanto)
京極正宗 / Kyōgoku Masamune (Tanto)
九鬼正宗 / Kuki Masamune (Tanto)
蜘蛛切藤四郎 / Kumokiri Tōshirō (Tanto)
倶利伽羅正宗 / Kurikara Masamune (Tanto)
九戸来国行 / Kurohe Rai Kunigyo (Tanto)
桑山保昌 / Kuwayama Yasumasa (Tanto)
謙信景光 / Kenshin Kagemitsu (Tanto)
楠左文字 / Kusunoki Samonji (Tanto)
"五虎退 /Gokotai" (Tanto)
"小夜左文字 / Sayo Samonji" (Tanto)
三本木吉光 / Sanbonji Yoshimitsu (O-wakizashi)
凌藤四郎 / Shinogi Tōshirō (Tanto)
朱判貞宗 / Shuban Sadamune (Ko-Wakizashi)
春畝兼定 / Shunpo Kanesada (Wakizashi)
"太鼓鐘貞宗 / Taikogane Sadamune" (Tanto)
鷹の巣宗近 / Takanosu Munechika (Wakizashi)
寺沢貞宗 / Terasawa Sadamune (Tanto)
徳善院貞宗 / Tokuzen'in Sadamune (Tanto)
太閤左文字 / Taiko Samonji (Tanto)
"後藤藤四郎 / Gotō Tōshirō" (Tanto)
日本一則重 / Nihon'ichi Norishige (Tanto)
"にっかり青江 / Nikkari Aoe" (O-Wakizashi)
池田来國光 / Ikeda Rai Kunimitsu (Tanto)
日向正宗 / Hyuga Masamune (Tanto)
"不動行光 / Fudō Yukimitsu" (Tanto)
庖丁正宗 / Hōchō Masamune (Tanto)
星月夜正宗 / Hoshizukiyo Masamune (O-wakizashi)
"博多藤四郎 / Hakata Tōshirō" (Tanto)
"平野藤四郎 / Hirano Tōshirō" (Tanto)
山本刀 / Yamamoto Katana
風鎮切光代 / Fūchingiri Mitsuyo (Wakizashi)
伏見貞宗 / Fushimi Sadamune (Tanto)
日置安吉 / Hioki Buzen Yasuyoshi (Tanto)
"前田藤四郎 / Maeda Tōshirō" (Tanto)
乱新藤五 / Midare Shintōgo (Tanto)
"乱藤四郎 / Midare Tōshirō" (Tanto)
乱光包 / Midare Mitsukane (Tanto)
"物吉貞宗 / Monoyoshi Sadamune" (Tanto)
"薬研藤四郎 / Yagen Tōshirō" (Tanto)
北谷菜切 / Chatannakiri (Tanto)
希首座 / Kishuso (Wakizashi)

[薙刀 - Naginata]
静御前の薙刀 / Shizuka-gozen no naginata
面の薙刀 / Men no naginata
小林薙刀 / Kobayashi no naginata
小屏風 / Kobyōbu
備前長船景光 / Bizen'Osafune Kagemitsu
権藤鎮教 / Gondō Shizunori
源真守 / Genshin Mamoru
同田貫又八 / Doudanuki Matahachi

[槍 - Yari]
人間無骨 / Ningenmukotsu
梅實 / Ume Minoru
岩突きの槍 / Iwatsuki no yari
皆朱槍 / Kaishuyari
政常 / Masashi Tsune
天之逆矛 / Amano Sakahoko
天沼矛 / Amenonuhoko

Sword database:  http://nihontoclub.com/swords

Credit to AWK (T.K.R.B.U) for more swords. Dropbox list: https://www.dropbox.com/s/e9pmkaxrwvyzqvt/Touken%20Ranbu%20Possible%20Swords%20V3.txt?dl=0

More information (Japanese)  http://meitou.info/

Sword Release Dates

2015

 • January 23rd - Kogitsunemaru
 • March 17th - Urashima Kotetsu and Nagasone Kotetsu
 • May 1st - Akashi Kuniyuki
 • June 11th - Hakata Toushirou
 • August 10th - Nihongou
 • October 29th - Monoyoshi Sadamune
 • November 19th - Gotou Toushirou
 • December 29th - Higekiri and Hizamaru

2016

 • February 16th - Fudou Yukimitsu
 • March 18h - Juzumaru Tsunetsugu
 • April 11th Shinano Toushirou
 • June 21th - Taikogane Sadamune
 • August 16th - Sohayanotsurugi and Oodenta Mitsuyo
 • August 23th - Kikkou Sadamune
 • October 18th Houchou Toushirou
 • November 18th Kogarasumaru
 • December 20th Ookanehira

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.